Tarieven

Basisverzekering

In 2019 krijgt u vanuit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed. Een vergoeding vanuit de basisverzekering gaat voor volwassenen ten koste van hun wettelijke verplichte eigen risico. Voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar is er geen sprake van een eigen risico.

Aanvullende verzekering
Bent u aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat u meer uren vergoed krijgt.
Op www.zorgverzekeringswijzer.nl  is een overzicht te vinden van aanvullende verzekeringen die dieetadvisering vergoeden.

Ketenzorg
Bent u verwezen door huisarts of praktijkondersteuner voor dieetadvisering binnen de Ketenzorg Diabetes, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekten) dan worden de consulten zonder eigen risico vergoed.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten en plichten worden ontleend.
Bekijk altijd goed de voorwaarden en vergoedingen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Vanaf 01-01-2022 gelden de volgende tarieven:

Screening                                                                                                             €18,75
Intake en onderzoek na screening €75,00
Intake en onderzoek na verwijzing €93,75

Individuele zitting diëtetiek waaronder e-mail en telefonisch consult per (15minuten)                                                  €18,75 

BIA-meting   (per 15 mnuten)                          €18,75 

Individueel dieetvoorschrift (per 15 minuten)  €18,75

 

Toeslag voor behandeling aan huis €27,50
Niet tijdig afgezegde of niet nagekomen afspraak vervolgconsult* (per 15 minuten) €18,75
   

* Goede zorg betekent dat u o.a. snel een afspraak heeft en dat ik mijn uiterste best doe u zo optimaal mogelijk te helpen. Om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Toch komt het regelmatig voor clienten niet verschijnen voor een afspraak of hun afspraak te laat annuleren. Dit is nadelig voor anderen die daardoor langer op hun afspraak moeten wachten. Helaas wordt mijn tijd dan niet efficiënt benut, waardoor onnodig veel kosten worden gemaakt. Mijn verzoek aan u wanneer de afspraak onverhoopt niet door kan gaan, dit zo snel mogelijk en minimaal 24 uur van tevoren door te geven via dietist@karinvandesanden.nl of karinvdsanden@hotmail.com

Belt u 24 uur (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) van tevoren af: dan brengen wij geen kosten in rekening!
Belt u te laat af of verschijnt u niet op de afspraak dan brengen wij 100% van de gereserveerde tijd in rekening. Deze zogenaamde “No Show” kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar
Alvast hartelijk dank voor uw begrip.

Toelichting behandeltijd
De behandeltijd die ik in rekening breng, bestaat uit twee componenten:
– de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent.
– de indirecte tijd: de tijd die ik besteed aan o.a. het registreren van uw gegevens, eventueel berekenen van de voeding, het samenstellen van een persoonlijk advies en het informeren van de verwijzer. (Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig).
Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

“Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten wanneer er geen contract is afgesloten tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder en op niet-verzekerde consumenten. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden”