Contact

  • Spreekuur

Het spreekuur in het vernieuwde MCA is op :

dinsdagochtend 8:30 12:30 uur

woensdag van 8:00-17:00 uur

donderdagmiddag 13:00 - 17:00 uur  

Een eerste afspraak duurt ca. 60 minuten met vervolgafspraken van 15-45 minuten.

Afspraak maken

Bel voor een afspraak: (040)8437761. Laat eventueel een bericht achter, dan bel ik u zo snel mogelijk terug. Hartelijk dank voor uw begrip. 
Of stuur een mail naar: dietist@karinvandesanden.nl

Het verwijsformulier voor artsen vindt u hier terug.

Afspraak afzeggen

Bent u verhinderd? De afspraak wordt niet als consult gerekend als u 24-uur van te voren afmeldt. Dit kan per mail of telefoon (voicemail inspreken).
Wanneer u dit nalaat kunnen de kosten van een consult bij u in rekening worden gebracht.

Locatie

MEDISCH CENTRUM AALST
Raadhuistraat 6
5582 JD WAALRE

Extra service

  • geen wachttijden
  • huisbezoeken mogelijk

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling of begeleiding, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn ( Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort)

 

Privacyverklaring

De diëtistenpraktijk Karin van de Sanden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Maakt u gebruik van de diensten van de diëtistenpraktijk Karin van de Sanden dan hebben wij gegevens van u nodig. Tijdens het telefonisch maken van een afspraak, via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan: telefoonnummer / mobiel nummer, gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer), bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

De diëtistenpraktijk Karin van de Sanden heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden zodat u een persoonlijk dieetadvies ontvangt.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Uw persoonsgegevens worden tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling bewaard (dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundig Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

De diëtistenpraktijk Karin van de Sanden zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (voor rapportage of overleg via ZorgMail ) en communicatie met de zorgverzekeraar (voor het declareren van de consulten via VECOZO.

Hoe worden gegevens uitgewisseld?
Wij ontvangen persoonsgegevens via VECOZO. Uw gegevens worden bijgehouden in het Elektronisch Patiëntendossier EVRY dat is getoetst volgens de internationale standaard voor SOC2 en de NEN7510 en voldoet dan ook aan de eisen die voor de gezondheidszorg vanuit de NEN7510 worden gesteld.


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dietist@karinvandesanden.nl  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

De diëtistenpraktijk Karin van de Sanden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 040-8437761 of via dietist@karinvandesanden.nl

Meer informatie

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door diëtistenpraktijk Karin van de Sanden neem contact op met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via dietist@karinvandesanden.nl of tijdelijk karinvdsanden@hotmail.com

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

Kwaliteit

Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici onder KP- nummer 89911097189.

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/mijnkp/pagina/kpsticker.aspx?Id=E3A6778D-B526-4ECE-9320-DCDE11B8028F

Logo kwaliteitsregister paramedici    Nederlandse vereniging van di´┐Żtisten

Links