Wat kan ik voor u doen?

  1. Adviseren bij Diabetes Mellitus, hart-en vaatziekten
  2. Helpen bij overgewicht en ondergewicht.
  3. Uw voedingspatroon in beeld brengen.
  4. Actief meedenken over gezonde voeding.
  5. En coachen !

Hoe verlopen de bezoeken en wat kan de inhoud zijn:

Het eerste consult

Het eerste consult is een kennismakings- en intakegesprek. Tijdens dit gesprek staat uw hulpvraag centraal. Ook tijdens de vervolgconsulten houden we hiervoor de aandacht.

Ik probeer inzicht te krijgen in uw verwachtingen, medische gegevens, klachten, motivatie, persoonlijke omstandigheden, leef- en voedingsgewoonten en eventuele eerdere dieetpogingen. Vervolgens neem ik een voedingsanamnese af om zicht te krijgen op uw huidige eetpatroon. Ook de parameters zoals lengte, gewicht, BMI, … worden in kaart gebracht.

Na het verzamelen van bovenstaande gegevens, kan ik uw voedingsgedrag evalueren. Samen gaan we op zoek naar voor u haalbare aanpassingen in uw huidige voedingspatroon. Zo komen we tot een individueel (di)eetvoorschrift waarbij u de nodige dieetuitleg krijgt. Een voedings- of dieetadvies is daarom altijd maatwerk.

Denk bij het eerste consult aan een eventuele verwijzing van uw arts/specialist.          

Het tweede consult

De tweede consultatie staat in het teken van het bespreken van het opgestelde voedings- of dieetadvies en de eventuele knelpunten. Hierbij zoeken we samen naar oplossingen en krijgt u persoonlijke tips om het nieuwe voedingspatroon vol te kunnen houden. Ook voedingsthema’s zoals op restaurant gaan, feestjes, oplossingen voor snoepmomenten, productinformatie,… kunnen aan bod komen. Verder worden alle parameters geëvalueerd.

Opvolgconsultaties zijn zeker aan te raden wanneer het gewenste resultaat nog niet bereikt is.      

Deze kunt u vrijblijvend kiezen. Tijdens deze consultaties gaan we samen na of er problemen of vragen zijn en passen we, indien nodig, het voedingsadvies aan. Het gewicht wordt opnieuw bepaald. Tevens is er aandacht voor nog niet besproken voedingsthema’s.

De opvolgconsultaties zijn erg nuttig om gemotiveerd te blijven en kunnen ook dienen als ondersteuning. Of zoals we het vaker uitdrukken: De stok achter de deur functie hebben. Op deze manier kan ik u op regelmatige basis verder begeleiden om terugval naar uw oude voedingspatroon te voorkomen. Hoeveel tijd er tussen de opvolgconsultaties zit, bepaalt u zelf.